จองเลย!
วันโปรแกรมการเดินทางเช้ากลางวันเย็นโรงแรมที่พัก
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า   Avenue of star – Symphony of LightXXกวางตุ้งKings Hotel หรือเทียบเท่า
2ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)  ติ่มซำXXKings Hotel หรือเทียบเท่า
3วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – จิวเวอร์รี่ – หยก วิคตอเรีย พ้อยด์ – เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์ จิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  ติ่มซำกวางตุ้งX 

ขั้นตอนการเดินทาง เข้าฮ่องกง : 1 ธันวาคม 2565

1.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ Health Declaration Form ของทางการฮ่องกงที่ https://www.chp.gov.hk/hdf เพื่อให้ได้รับ QR Code สำหรับใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานฮ่องกง โดย QR Code จะมีอายุ 48 ชั่วโมง

2.หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองโดยทางการฮ่องกง 3.แสดงผลการตรวจหาเชื้อฯ ด้วย Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเครื่องออก

วันแรกของการเดินทางกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า – Avenue of star – Symphony of Light

11.00 น.      พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

13.45 น.      เดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK-384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน : น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม)

17.40 น.      ถึงสนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง (เวลาที่ฮ่องกง เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฎระเบียบการเข้าฮ่องกง

                   ฮ่องกง มีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดย เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน,วันไหว้พระจันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุข กายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง

              สะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

The Avenue of Stars Hong Kong | tripAtrek Travel

              Avenue of Star ถนนสายดาราแห่งเกาะฮ่องกง ที่ได้รวมรวบเอารอยฝามือของดาราที่มีชื่อเสียงมาประทับ เอาไว้ให้เราได้ชมกันบนถนนเส้นนี้ ซึ่งจะเห็นทั้งรูปปั้นของนักแสดงชื่อดัง เช่น บลู๊ซลี และรอยเท้าพิมพ์มือของดาราดังๆทั้งหลาย ทำให้บริเวณนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนฮอลลีวู๊ดแห่งเอเชีย” ซึ่งทางเดินจะเรียบริมน้ำไปเรื่อยๆ ฝั่งตรงข้ามก็จะมองเห็นวิวของตึกสูงต่างๆ

Photo of The Week: Hong Kong's A Symphony of Lights

              Symphony of Light การจัดแสดงที่ละลานตาไปด้วย แสงไฟเลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลากสีสันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ. 2017 Symphony of Lights ได้เปลี่ยนดนตรีประกอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีที่แท้จริงในสไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทิศตะวันออกพบทิศตะวันตก (East meets West) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชั่นฮอลล์ ที่เต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมัย ผสมผสาน ร่วมกับขลุ่ยจีนและเครื่องสายแบบดั้งเดิม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก KINGS  / RAMADA HONG KONG GRAND หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทางดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็อยากมาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการ เพราะเต็มไปด้วย ตัวการ์ตูนชื่อดังมากมาย พบกับ

 • Main Street USA : ถนนที่จำลองบ้านเกิดของวอลด์ ดิสนีย์ (Walt Disney) เอาไว้ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร, จุดถ่ายรูปและกองทัพขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายที่จะออกมา อวดโฉมให้ได้เห็นกัน
 • Tomorrowland : (Buzz Lightyear Astro Blasters) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกจากมนุษย์ ต่างดาวกับ กัปตันบัซไลต์เยียร์/ สเปซเมาน์เทน (Space Mountain) รถไฟเหาะท่องอวกาศที่สร้างความ ตื่นเต้นแบบสุดๆ (ตีลังกา หลบหลุมอากาศและอุกกาบาต)/ Stitch Encounter ผจญภัยในดินแดนอวกาศ ไปกับสัตว์เลี้ยงต่างดาวสติตซ์ที่มีทั้งความตื่นเต้นและเรื่องราวของชาวฮาวาย/ Orbitron จานบินอวกาศที่ จะพาขึ้นๆ ลงๆ ชวนหวาดเสียว
 • Adventureland : จังเกิลริเวอร์ครูซ (Jungle River Cruise) ล่องเรือท่องป่าดงดิบรออยู่ยังเป็นจุดชมโชว์ อลังการอย่างเฟสติวัลออฟเดอะไลออนคิง (Festival of the Lion King) / Rafts and Tarzan’s Treehouse ล่องแพข้ามแม่น้ำ ชมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน       

กลางวัน    อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม

 • Fantasyland : ดินแดนแห่งจินตนาการที่มีปราสาทเทพนิยาย : Mickey’s Phihar Magic โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่มี เจ้าเป็ดโดนัลด์ ดั๊กเป็นไกด์พาออกไปผจญภัยในดินแดนเสมือนจริง/ It’s a Small World ล่องเรือ ชมประเทศต่างๆ พร้อมฟังเพลงขับกล่อมโดยตัวการ์ตูนชื่อดังในชุดประจำชาติ/ The Many Adventures of Winner the Pooh นั่งไห น้ำผึ้งผจญภัยไปในป่าขนาดใหญ่/ Disney in the Star Fireworks พบกับพลุอันสวยงามที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • Toy Story Land : พบกับวูดดี้ นายอำเภอคาวบอย, เจสซี่ คาวบอยสาวเจ้าเสน่ห์, สลิงกี้ด็อก หมาจอม ป่วน, เร็กซ์ ไดโนเสาร์ขวัญอ่อน ฯลฯ : Toy Soldier Parachute Drop ร่มชูชีพแบบสูงและหวาดเสียวที่ ลอยขึ้นลงชวนเวียนหัว/ RC Racer ขึ้นรถบังคับของแอนดี้ ที่จะพาคุณไปเล่นบนรถไฟเหาะความเร็วสูง
 • Grizzly Gulch : กริชลีกัลช์ เหมืองแร่ร้างที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและผืนป่าซึ่งมาพร้อมเครื่องเล่นไฮไลต์ ชวนหวาดเสียวอย่างบิ๊กกริชลีกัลช์เมาน์เทนโคสเตอร์ (Big Grizzly Mountain Coaster) ขบวนรถรางสาย สั้นๆ ที่จะพาเข้าไปผจญภัยในหุบเขาเหมืองแร่

วันที่สามของการเดินทาง

วัดเชอกุง – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วิคตอเรีย พ้อยด์ – เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์  จิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (ติ่มซำ)

Che Kung Temple - A Temple to Change Your Fortune (or Hong Kong's Fortune)

              วัดเชอกุง เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศเป็นปึกแผ่นเฉกเช่นปัจจุบันนี้ แต่ละแคว้น ต่างปกครองกันเองและมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอาณาจักรน้อยใหญ่ โดยตำนาน แชกงหมิว ศาลสถิตของท่านแชกงซึ่งมีประวัติเล่าต่อกันมาว่า ขณะนั้นเองยังมีนักรบเอกชื่อ 

              “แช กง” เป็นแม่ทัพปราบศึก ทุกแคว้นเขตแดนแผ่นดินใหญ่ต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ยามที่ออกรบเพื่อต้านข้าศึกศัตรูทุกทิศทาง ทุก ๆ ครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัดติดไว้ด้านหน้ารถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพก พาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใด ๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้ แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงในการนำทัพสู้ศึกของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้

Wong Tai Sin Temple Hong Kong 黃大仙祠- 嗇色園- YouTube

              วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียนหรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

              โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยวกังหันใหญ่ 4ใบ พัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา

              ร้านหยก สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ท่านจะได้พบกับการแกะสลักหยกในรูปแบบต่างๆ อิสระให้ท่าน เลือกชมตามอัธยาศัย

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง บริเวณวัดจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัด ซึ่งผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรอธิษฐานจิตให้ได้ลูกสมใจ และยังมีพระสังกัจจายที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ โดยหลังจากกราบไหว้แล้วก็ให้ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องขวา ถัดจากบริเวณที่กราบไหว้ขอพร ก็จะมีศาลาริมน้ำ และสะพานเล็กๆซึ่งเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1 ครั้ง ก็จะมีอายุยืนขึ้น 3 วัด

Von Pok Fu Lam auf den Peak: Einmal bis ganz nach oben | Hong Kong Tourism Board

                   วิคตอเรีย พ้อยด์ พบกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มีรูปทรงเหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึงพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าววิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

Showadvisors | where to shop | Tsim Sha Tsui

                   จิมซาจุ่ย เป็นสวรรค์ของนักช้อป ที่นี่มีร้านค้าแบรนด์เนม, แผงขายของและร้านบูติกที่ไม่ซ้ำแบบใครเรียงรายสุดลูกหูลูกตา แค่เดินเล่นแถวถนนนาธาน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “โกลเด้นไมล์” ก็สนุกแล้ว สัมผัสบรรยากาศร้านเสื้อผ้า, ร้านอาหารและร้านขายเครื่องประดับที่แข่งกันเรียกลูกค้าตลอดแนวถนนที่มีทั้งสินค้าหรูหราและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระยิบระยับไปทั่ว ใกล้ๆ บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น ห้าง The One, ห้าง iSquare ที่นี่คุณจะได้ช้อปสินค้าหรูมีระดับและแบรนด์ดังภายในบรรยากาศติดแอร์เย็นสบาย

เย็น         อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม

17.30.     ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง 

21.00.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่EK – 385

                   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน : น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม)

23.15  .      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ


หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

**กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง**

ค่าใช้จ่าย HKG 002 : HKG-Dieneyland-Temple : 3 Days (EK) ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) – ไหว้พระเสริมมงคล

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ พักห้องละ ท่านเด็ก ต่ำกว่า12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ (มีเตียง)เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง)พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
3 – 5 กุมภาพันธ์ 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
10 – 12 กุมภาพันธ์ 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
17 – 19 กุมภาพันธ์ 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
24 – 26 กุมภาพันธ์ 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
3 – 5 มีนาคม 256623,900.-22,900.-21,900.-5,500.-
10 – 12 มีนาคม 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
17 – 19 มีนาคม 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
24 – 26 มีนาคม 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
31 มี.ค.​ – 2 เม.ย. 256622,900.-21,900.-20,900.-4,900.-
7 – 9 เมษายน 256623,900.-22,900.-21,900.-5,500.-
13 – 15 เมษายน 256624,900.-23,900.-22,900.-5,900.-
14 – 16 เมษายน 256624,900.-23,900.-22,900.-5,900.-
21 – 23 เมษายน 256623,900.-22,900.-21,900.-5,500.-
28 – 30 เมษายน 256623,900.-22,900.-21,900.-5,500.

***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์***

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 16 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)
 2. การท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง นั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าวคือ ร้านหยก, โรงงานจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 800 HKD / ท่าน ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

เงื่อนไขการจอง

 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่บริษัทฯ
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 – 20 วัน

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง : Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ ขออนุญาติจัดเป็นเตียง Twin ให้กับท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง\ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
สินค้า จำนวน รวม
ค่าส่ง
รวม  บาท
Account No.
Account Name
[forminator_form id=""]
Thank you for your order!